Overheid

Policy Research Corporation heeft een unieke track record in dienstverlening voor internationale, nationale en lokale overheden. Diensten die Policy Research aanbiedt voor overheidspartijen zijn:

Beleidsadvies

Wij ondersteunen internationale, nationale en regionale overheden en organisaties op het publiek-private snijvlak bij het uitwerken, implementeren en evalueren van hun beleid. Door middel van onze typische aanpak, een unieke combinatie van inhoud en proces, besteden wij veel aandacht aan zowel het vinden van nieuwe feiten als aan het creëren van draagvlak voor nieuwe beleidsmaatregelen.

Beleidsonderzoek

Economische ontwikkelingen, nieuwe inzichten, nieuwe technologieën, buitenlandse beleidsmaatregelen, … Al deze factoren dwingen overheden om hun beleid voortdurend kritisch in vraag te stellen en na te gaan welke (gedragen) maatregelen nodig zijn om de gewenste maatschappelijke doelstellingen te bereiken of nieuw beleid te ontwikkelen. Onze typische aanpak, een unieke combinatie van inhoud en proces, is ideaal om hierbij te ondersteunen.

Evaluaties

Policy Research beschikt over veel ervaring met het uitvoeren van ex ante en ex post evaluaties voor nationale, provinciale en gemeentelijke overheden. Door evaluatie­opdrachten voor hen uit te voeren, ondersteunt Policy Research overheden om hun voor­gestelde projecten toekomstzeker te maken en om advies te geven hoe ze zich op een effectievere en efficiëntere manier kunnen organiseren. Specifiek in Nederland heeft Policy Research ruime ervaring in raadsonderzoeken, parlementaire & raadsenquêtes en rekenkameronderzoek.

Second opinions

Vaak bestaat er brede consensus dat nieuwe overheidsmaatregelen of –instrumenten nodig zijn om bepaalde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Soms is hier echter minder duidelijkheid over. In dat geval kan Policy Research second opinions aanleveren om feiten te verifiëren, analyses binnenste buiten te keren, meningen te beoordelen en om conclusies te trekken op basis van feiten.

Organisatieadvies

Wij hebben een doorgedreven inzicht in hoe overheidsorganisaties werken en kennen het belang van een passende organisatiestructuur en bijhorende processen. Met onze expertise inzake organisatiemanagement ondersteunen wij overheden in het vormgeven van hun organisaties zodat ze hun doelen effectiever en efficiënter kunnen bereiken.

Economisch onderzoek

Om de impact van beleidsmaatregelen grondig te bevatten, is een goed onderbouwd inzicht in de economische effecten en marktmechanismen ervan essentieel. Wij leveren economisch advies (ex ante, tussentijds en ex post) dat de basis legt voor nieuw beleid. Instrumenten die wij hierbij hanteren zijn de Economische Impact Studie (EIS®), de (Maatschappelijke) Kosten-Batenanalyse en sectoranalyses.

Economische Impact Studies

De EIS® methodologie, ontwikkeld en verfijnd door Policy Research, is een uniek instrument dat het mogelijk maakt om de economische effecten van beleidsmaatregelen, investeringsdossiers of strategische beslissingen op voorhand door te rekenen. In de EIS® methodologie wordt een bottom-up aanpak gehanteerd; hierdoor wordt correcte en betrouwbare informatie verzameld en gedeeld met alle stakeholders. Deze transparantie zorgt voor vertrouwen en vormt op die manier een grote stap in het creëren van draagvlak voor de resultaten van het onderzoek en het bijhorende beslissingsproces.

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses

Wij beoordelen de economische effecten van grote of complexe investeringsprojecten door middel van (Maatschappelijke) Kosten-Batenanalyses. Hierbij worden niet enkel de zuiver economische effecten berekend, maar worden ook externe effecten – bijvoorbeeld milieukosten en congestie – meegenomen in de afweging. Deze analyses kunnen worden gecombineerd met simulaties om inzicht te geven in toekomstige ontwikkelingen.

Sectoranalyses

Een basisvereiste voor verstandig bestuur en effectief beleid is een grondig inzicht in de sectoren en industrieën waarop het bestuur of beleid betrekking heeft. Wij voeren sectoranalyses uit waarbij het economische belang, de marktmechanismes, de leader firms, de arbeidsmarkten en de voornaamste sleutelonderwerpen in kaart worden gebracht.

Contactformulier

Heb je vragen over onze organisatie, aanpak of diensten? Vul dan het formulier hiernaast in en wij nemen spoedig contact met je op. Ben je geïnteresseerd om bij Policy Research te komen werken? Klik dan op ‘Carriere’ voor de mogelijkheden en contactgegevens.