Evaluaties

Raadsonderzoek

Raadsonderzoeken zijn ex ante of ex post evaluaties in opdracht van regionale of locale overheden, vaak om grote projecten te onderzoeken. Deze evaluaties kunnen second opinions van (project)voorstellen van het College van Burgemeester en Wethouders betreffen alsook ex post evaluaties om te onderzoeken waarom een bepaald project niet kon worden uitgevoerd binnen de vooropgestelde randvoorwaarden van tijd en budget. Typische aspecten die hierbij door Policy Research worden onderzocht zijn risicomanagement, governance en het delen van informatie.

Parlementaire en raadsenquêtes

Een enquête is een officieel instrument (in Nederland) dat het parlement of een gemeenteraad kan gebruiken om te onderzoeken hoe overheidsprojecten en –taken bestuurd zijn. Policy Research ondersteunt hierbij onderzoekscommissies en bereidt hoorzittingen voor om na te gaan waarom een bepaald beleid of groot project niet heeft geleid tot de vooropgestelde resultaten.

Rekenkameronderzoek

Naast ons werk voor gemeenteraden, wordt Policy Research ook vaak gevraagd door publieke audit departementen om hen te ondersteunen bij het adviseren van de raad over hoe beleid en projecten op een effectievere en efficiëntere manier kunnen worden georganiseerd. Het doel van dergelijke evaluaties is niet zozeer om na te gaan wat er in het verleden is fout gegaan, maar vooral om opbouwende lessen voor de toekomst te trekken.

Contactformulier

Heb je vragen over onze organisatie, aanpak of diensten? Vul dan het formulier hiernaast in en wij nemen spoedig contact met je op. Ben je geïnteresseerd om bij Policy Research te komen werken? Klik dan op ‘Carriere’ voor de mogelijkheden en contactgegevens.