Markten

Ons track record binnen de maritieme en transportsector heeft het pad geëffend voor succesvolle projecten in een brede waaier van sectoren. We staan open voor verdere verbreding en verwelkomen opportuniteiten om met onze unieke aanpak ook in andere domeinen succesvolle projecten uit te voeren.

Transport

Policy Research heeft een grote expertise opgebouwd in de transportsector en de daaraan gerelateerde logistieke vraagstukken. Dit geldt voor alle transportmodi, gaande van wegvervoer, spoorvervoer, elektrisch vervoer, luchtvervoer, en infrastructuur tot binnenvaart, zeevaart en short-sea shipping (deze laatsten worden toegelicht bij de maritieme sectoren).

Maritiem

Wij voeren projecten uit in een waaier van maritieme sectoren en clusters, zoals scheepvaart, havens, visserij, offshore energie, kusttoerisme, maritieme industrieën en diensten, scheepsbouw, waterbouw en de jachtsector. De onderwerpen variëren van strategisch advies voor private klanten tot havenbeleid of onderzoek naar maritieme ruimtelijke ordening in Europa.

Defensie

Voor Defensie voert Policy Research een brede waaier aan projecten uit, variërend van organisatievraagstukken, het optuigen van samenwerkingsverbanden met de industrie, sourcing vraagstukken, opleidingstrajecten, het optimaliseren van besturingsmodellen en cyber defense & offense.

Cyber security

Policy Research verstrekt strategisch en organisatieadvies inzake cyber security en is hierbij actief binnen drie domeinen. Deze wisselwerking zorgt voor synergieën en meerwaarde voor onze klanten.

Gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg werkt Policy Research zowel voor de overheid als de private sector. Voor de overheid denken we mee na over zorgfinanciering en -kwaliteit terwijl we binnen de private sector advies geven over strategie en organisatie. Vragen die daarbij vaak terugkomen zijn onder meer: hoe worden kosten en baten verdeeld tussen de verschillende afdelingen van een ziekenhuis en hoe kunnen afdelingen worden geresponsabiliseerd? Hoe kunnen de bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd? Hoe kan de hospitaallogistiek worden verbeterd?

Finance

Voor ondersteuning bij financiële projecten of financieel crisis management, hebben wij ervaren finance experts in dienst die samen met u oplossingen uitwerken. Voorbeelden van projecten zijn een detachering als financial controller, optimalisering van de financiële rapportering of procesbegeleiding bij implementatie van een nieuw financieel softwarepakket.

ICT

Policy Research is geen typische IT-consultant / programmeur, maar door het gebruik van onze typische projectaanpak worden wij regelmatig gevraagd voor IT-gerelateerde projecten, variërend van behoefte stelling en het begeleiden van de selectie en implementatie van ERP-pakketten tot advies voor de overheid en ondernemingen inzake hun IT-beleid & IT-strategie en over de effectiviteit & efficiëntie van hun IT-uitgaven.

Energie

Ook in de energiesector werkt Policy Research vaak op het publiek-private snijvlak. Voor overheid en bedrijfsleven wordt hierbij advies gegeven over investeringsprogramma’s, fiscaliteit en de effectiviteit ervan, het uitwerken van toekomstvisies over energievoorziening en -productie, en het evalueren van wetgeving. De focus van de activiteiten ligt in de olie- en gassector, maar ook in andere energiesectoren is Policy Research actief.

Andere

De typische Policy Research aanpak, een unieke combinatie van inhoud en proces, is geschikt om ook in andere sectoren successen te boeken. Via bestaande klanten die in meerdere sectoren actief zijn of onze aanpak aanbevelen binnen hun netwerk, starten wij regelmatig nieuwe activiteiten op in bijkomende sectoren.