Bedrijven

Policy Research Corporation focust op het leveren van oplossingen op maat voor private klanten

Strategie

Een heldere en bezielende strategie is de basis voor lange termijn succes in elke business. We ondersteunen bedrijven en organisaties op het publiek/private snijvlak bij het identificeren van hun strategische opties, bij het onderbouwen van belangrijke keuzes en het ontwikkelen van strategische plannen voor hun volledige organisatie of onderdelen daarvan.

Strategieadvies

Bedrijven doen een beroep op ons indien ze proactief willen omspringen met de toekomstige uitdagingen die hen wachten of omdat marktontwikkelingen hen daartoe dwingen. Policy Research ondersteunt bedrijven bij het maken van strategische keuzes door de feiten te analyseren, opties te evalueren en stevig onderbouwd advies te geven.

Strategieformulering

Het top management weet meestal zeer goed waarom een bepaalde richting voor de onderneming wordt gekozen. In sommige gevallen blijkt het echter moeilijk om hiervoor draagvlak te creëren binnen de eigen organisatie. Wat in zo’n geval een oplossing kan bieden is een gestructureerd plan waarin de missie, visie en doelstellingen van het bedrijf duidelijk zijn neergezet. Policy Research ondersteunt bedrijven bij het formuleren van hun strategie op een heldere en consistente manier en het uitdragen ervan doorheen de gehele organisatie zodat het een gedeelde en actief uitgedragen visie wordt.

Organisatie

Bedrijven en organisaties moeten er zich van verzekeren dat hun organisatie is afgestemd op hun strategie. In dit verband verstrekken wij advies over het verbeteren van bedrijfsprocessen, het (her)inrichten van organisatiestructuren en het optimaliseren van resource planning.

Stroomlijning bedrijfsprocessen

Op een pragmatische manier wordt geanalyseerd hoe bedrijfsprocessen beter kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Policy Research hanteert hierbij geen standaard aanpak die als blauwdruk wordt (her)gebruikt bij elke organisatie, maar levert steeds maatwerk dat het beste tegemoetkomt aan de specifieke noden.

(Her)inrichting van de organisatiestructuur

Het herinrichten van een organisatie­structuur is nooit een doel op zich. Het dient een vertaling te zijn van de (nieuwe) processen, verantwoordelijk­heden, governance en rapporteringslijnen die naadloos aansluiten bij de strategie van het bedrijf. Onze management consultants zijn ervaren in het begeleiden van organisaties bij het definiëren van structuren die perfect zijn afgestemd op de bedrijfs­strategie en –processen.

Resource planning

Naast goed gedefinieerde processen en structuren, is ook het duidelijk en optimaal inplannen van middelen nodig om een effectieve en efficiënte organisatie uit te bouwen. Policy Research beschikt over veel ervaring met het identificeren van knelpunten ter zake en met het formuleren van verbeteringen voor de planning van het personeel, het materieel en andere middelen.

Performance

Naast het verstrekken van strategie- en organisatieadvies, ondersteunen wij bedrijven bij het evalueren en verbeteren van hun bedrijfsprestaties in het algemeen. Deze ondersteuning varieert van performance scans om de voornaamste sterkten en zwakten van een organisatie te identificeren tot diepgaande bedrijfsanalyses.

Performance scan

Voor bedrijven die ondermaats presteren zonder dat de oorzaken hiervan eenvoudig aantoonbaar zijn, voert Policy Research quick scans uit om deze oorzaken te achterhalen. Binnen een korte tijdsspanne identificeren wij voor onze klanten de belangrijkste sterkten en zwakten van hun bedrijf en geven de meest dringende verbetergebieden aan. Een performance scan kan ook gebeuren voor specifieke afdelingen of domeinen.

Bedrijfsanalyse

Onze management consultants hebben veel ervaring met het uitvoeren van diepgaande bedrijfsanalyses en verbeteroefeningen, vaak binnen het raamwerk van een breed verandertraject dat gecoördineerd wordt door ons of door onze klanten. Bedrijfsanalyses zijn geen doel op zich, maar een manier om praktische oplossingen te vinden om de algemene prestaties van het bedrijf te verbeteren.

Performance management

Meten is weten. Policy Research ondersteunt bedrijven bij het identificeren van welke informatie nodig is op welk management niveau, het structureren van informatie (het ontwikkelen van een management dashboard of business intelligence oefening) en het definiëren van de nodige rapporteringscyclus.

Contactformulier

Heb je vragen over onze organisatie, aanpak of diensten? Vul dan het formulier hiernaast in en wij nemen spoedig contact met je op. Ben je geïnteresseerd om bij Policy Research te komen werken? Klik dan op ‘Carriere’ voor de mogelijkheden en contactgegevens.